Podcast nieBEZPIECZNE ZWIĄZKI
Podcast nieBEZPIECZNE ZWIĄZKI

Podcast audio

S.01 E.18 INSTAGRAM VS RZECZYWISTOŚĆ - Podcast audio
26 września 2023

S.01 E.18 INSTAGRAM VS RZECZYWISTOŚĆ

Opis

 

Skutki częstego używania mediów społecznościowych to przede wszystkim lęk, osamotnienie, depresja oraz zaburzone postrzeganie własnego ciała. Bycie w instagramie, a nie w rzeczywistości może doprowadzić do wyciągania fałszywych wniosków na podstawie porównań, gdy użytkownicy porównują np. swój wygląd, swoje życie i swoje dokonania z wyidealizowanym obrazem innych osób. To bardzo zaburza postrzeganie otaczającego nas świata, ludzi,  a przede wszystkim siebie. A im dłużej tkwimy w zaburzonym obrazie siebie, tym większe ryzyko pojawienia się np. depresji, problemów związanych z poczuciem własnej wartości czy lęków społecznych.

 

Nie każdy z nas jest uzależniony od social mediów. Ci, którzy wiedzą kiedy odłożyć telefon czy odejść od komputera, potrafią zająć się swoim życiem. Dzięki temu osoby te są bardziej osadzone w rzeczywistych pragnieniach i potrzebach, żyją tu i teraz.

 

Wykonanie strony | The Best Projects